รถใหม่ป้ายแดง(นำเอกสารสิทธไปประกอบการจดทะเบียนรถใหม่)

1.เมื่อท่านชำระเงินกับทางเราครบ ท่านจะได้รับเอกสารสิทธไปจดทะเบียน

(1ใบโอนสิทธิทะเบียนประมูล 2ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่ง 3สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประมูลได้)

2.เซ็นต์ชื่อเจ้าของรถ ในช่องผู้รับโอน

3.นำเอกสารทั้งหมด ส่งให้โชว์รูมที่ท่านซื้อรถ เพื่อจดทะเบียนต่อไป

รถที่มีป้ายขาวแล้ว(จดทะเบียนไปแล้ว)

1.รับเอกสารทุกอย่างกับทางเราเหมือนรถป้ายแดง

2.สมุดทะเบียนรถตัวจริง เพื่อใช้ในการสลับป้ายทะเบียน (หากท่านยังไม่มี กรุณาติดต่อสถาบันการเงินหรือไฟแนนท์ เพื่อทำการยืมสมุดเล่มทะเบียน)

3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ 2 ใบ

4.หนังสือมอบอำนาจ 2 ใบ

5.ค่าใช้จ่ายในการสลับทะเบียน 3,000 บาท